AIGATO Proxy • 👉 Link tải: Nhấn Tải Tool

  Tool hỗ trợ fake IP cho các game và giả lập được hỗ trợ
  Để sử dụng Tool, vui lòng đọc hướng dẫn từng bước

  Bước 1. Đăng ký sử dụng
  Click VIP - AIGATO để vào form đăng ký sử dụng tool (thời điểm viết bài tool có giá 0 Xu nhé)

  0.png


  Bước 2 . Tab Thông tin
  Kiểm tra xem game hoặc giả lập bạn đang dùng có nằm trong danh sách được hỗ trợ, vui lòng Inbox để yêu cầu thêm game hoặc phần mềm cần hỗ trợ bởi AIGO Proxy nhé.

  1.png

  Bước 3. Quản lý Proxy

  1. Thêm 1 IP proxy hoặc Nạp từ tập tin để thêm nhiều proxy trong file, Click biểu tượng hướng dẫn (bóng đèn) bên cạnh để xem hướng dẫn cú pháp nhập IP, có file mẫu trong thư mục của AIGOProxy.
   Lưu ý: File mẫu trong thư mục (aigoProxies.txt) là file có sẵn các IP Proxy để anh em có thể test trãi nghiệm (Chạy OK ở thời điểm viết bài), tốt nhất là dùng IP Proxy riêng của bạn nhé.
  2. Chọn loại Proxy muốn kiểm tra (Socks5 hay Http), Khuyến cáo dùng Socks5 cho Game Online nhé (Socks5 sẽ đảm bảo việc fake ip toàn diện)
  3. Bấm Kiểm tra tất cả để check những Proxy còn sống

  2.png

  Bước 4. Ứng dụng Proxy

  1. Chọn Ứng dụng/Game cần gán proxy, bên ô Proxy sổ xuống bạn chọn proxy muốn gán, Click Refresh để cập nhật những IP Proxy có thể dùng, có thể chọn tự động gán ở bước này
  2. Click Gán proxy để gán vào ứng dụng được chọn ở danh sách
  3. Check Vào ứng dụng để hoàn tất việc Gán Proxy (Proxy chính thức có hiệu lực)

  3.png


  Bước 5. Quản lý và Kiểm tra

  1. Quay về tab quản lý, bây giờ có chọn IP, click phải chọn "Số ứng dụng đang sử dụng "xem số ứng dụng cụ thể được gán IP này.

  4.png

  1. Cho những ai thích tìm hiểu và muốn chắc proxy đã hoạt động
   Download tool TCPView tại: Tải TCPView
   Mở TCPView để xem các Ứng dụng/Game được gán IP Proxy, ở cột Remote Address và Remote Host

  4.jpg

  Trang chủ: https://aigato.vn


Hãy đăng nhập để trả lời