Giới Thiệu


Công ty TNHH công nghệ AIGO

Hoạt động trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ

Chúng tôi cùng đội ngũ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ, luôn nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề của thời đại mới ngành công nghiệp 4.0

Lĩnh vực hoạt động và nghiên cứu

  • Giải pháp công nghệ cao
  • Giải pháp tự động
  • Giải pháp bảo mật
  • Giải pháp IOT
  • Giải pháp SmartHome
  • Giải pháp nền tảng số

Dịch Vụ


Giải pháp công nghệ.

Dịch vụ hỗ trợ trên môi trường mobile

Cung cấp các giải pháp hỗ trợ người dùng trên môi trường mobile cho mục đích công việc và giải trí

Dịch vụ hỗ trợ người dùng trên môi trường PC

Cung cấp các giải pháp hỗ trợ người dùng trên môi trường PC cho mục đích công việc và giải trí

Dịch vụ IOT

Nghiên cứu các giải pháp kết nối thông minh.

Dịch Vụ Khác

Cung cấp và tư vấn các giải pháp công nghệ cao.

Tuyển dụng


Tham gia vào công ty TNHH công nghệ AIGO, các bạn được đào tạo và làm việc cùng nhân viên có trình độ chuyên môn công nghệ cao.