Hướng dẫn sử dụng proxy trên auto • Bài viết này hướng dẫn sử dụng proxy trên auto volam1 VNG, và các auto khác nếu có tính năng proxy!

  Bước 1. Mở form quản lý proxy:
  click phải danh sách giả lập, chọn "Quản lý Proxy"
  1.png

  Bước 2. Nạp proxy từ tập tin và chạy kiểm tra
  file proxy là file txt với mỗi dòng là 1 proxy theo quy tắc:
  ip:port:username:password
  Click Kiểm tra để kiểm tra tình trạng proxy

  Ở tab Tùy chọn auto click vào biểu tượng mở form Proxy giành cho giả lập
  2.png

  Bước 3. Sử dụng
  Chọn Proxy xanh
  Phía tab auto Check vào sử dụng proxy này
  3.png

  Bước 4. Không có bước 4, vậy là xong.
  -- aigato.vn--


Hãy đăng nhập để trả lời