Hướng dẫn fix lỗi auto không nhận giả lập (vtlk1, perfect world). • Có nhiều bạn sử dụng auto để treo game mà auto không nhận ra các giả lập đang chạy, bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thiết lập giả lập để sử dụng được auto nhé. Lưu ý cách này sử dụng cho các auto như Auto Perfect Wolrd, auto vltk1.

  I. Đối với giả lập BlueStacks

  Bước 1: Các bạn vào cài đặt -> Preferences -> Tích vào Enable Android Debug Brigde (ADB) như hình.
  910bf15e-8ba3-491d-92d0-90182b6961ed-image.png

  Bước 2: Bấm nút Save và khởi động lại giả lập.

  Bước 3: Làm tương tự cho các giả lập BlueStacks khác.

  II. Đối với giả lập LD Player

  Lưu ý: Khi dùng giả lập LD Player, các bạn bỏ qua giả lập đầu tiên( LD 0), giả lập đầu tiên auto không dùng được.

  Bước 1: -(Dành cho LD version 3x) Các bạn vào cài đặt -> Cơ bản -> Gỡ lỗi ADB -> chọn Bật Kết nối cục bộ (như hình).
  b96e711c-a19d-4b06-b3da-5c0b23296871-image.png
  -(Dành cho LD version 4x) Các bạn vào cài đặt -> Khác -> Gỡ lỗi ADB -> chọn Bật Kết nối cục bộ (như hình).
  fixadb_ld4.PNG

  Bước 2: Bấm nút Lưu và khởi động lại giả lập.

  Bước 3: Làm tương tự cho các giả lập LD 1 2 3 khác.


Hãy đăng nhập để trả lời