Hướng dẫn xử lý windows defender chặn auto • Nếu bạn chạy auto mà bị windows cảnh báo hoặc ngăn chặn, vui lòng làm theo các bước sau để cho phép auto chạy mà ko cần tắt windows defender
  Bài viết hướng dẫn thiết lập trên windows 10.

  Bước 1: Mở Virus & Thread proctection của windows
  Gõ chữ Virus &... trên thanh tìm kiếm của windows
  Nhấp vào Virus & Thread protection

  0.png

  Bước 2: Nhấp vào Virus & thread protection settings

  1.png

  Bước 3: Nhấp vào Add or remove exclusions

  2.png

  Bước 4: Nhấp vào Add Exclusion chọn Folder

  3.png

  Bước 5: Chọn thư mục Auto cho phép chạy và nhấp vào Select Folder
  Ví dụ dưới đây là thư mục auto Thiện Nữ

  4.png

  Bước 6: Ok, giờ bạn có thể chạy auto mà ko bị windows defender chặn.


Hãy đăng nhập để trả lời