Bảo trì nâng cấp aigato  • Các bạn thân mến,

    Để các bạn có thể trãi nghiệm auto tốt hơn, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì server vào lúc 12:00 AM - 10:00 AM ngày 11/02 (thứ 2), nếu chưa thể hoàn tất theo đúng thời gian, thì thời gian mở auto sẽ bị dời lại.

    Trong thời gian bảo trì sẽ tạm thời không đăng nhập được auto, xin lỗi vì đã mang đến sự bất tiện này cho các vị.
    Cảm ơn các đại nhân đã luôn ủng hộ aigato.


Hãy đăng nhập để trả lời