Hướng dẫn tổng quát Auto • 1. Tải auto (file zip)
  Auto chỉ có một trang tải duy nhất tại Trang Tải
  Vui lòng không download từ bất kỳ trang nào khác.
  1.png


  2. Giải nén và chạy file auto
  Auto cần giải nén ra thư mục để các thiết lập được load và lưu đầy đủ khi chạy
  tut_extract.png


  3. Mở game auto sẽ tự nhận
  Giao diện chính bao gồm:
  Số 2: Danh sách cửa sổ Game
  Số 3: Danh sách hoạt động -> auto chạy tuần tự theo danh sách
  -> các danh sách có thể kéo thả thay đổi thứ tự
  -> Các tab chức năng khác
  2.png


  4. Sắp xếp cửa sổ
  Click phải chọn Quản lý cửa sổ, Chọn số và bấm sắp xếp
  4.png


  5. Copy thiết lập
  Click phải chọn Copy Thiết lập, chọn bảng chức năng cần copy, chọn game nhận copy thiết lập, nhấp thực hiện
  tut_extract.png


  6. Lưu thiết lập
  Auto tự lưu thiết lập khi tắt auto và tự load lại khi mở auto
  Thiết lập được lưu trong thư mục Settings của thư mục auto
  6.png


  7.Các hướng dẫn liên quan

  Hướng dẫn tự đăng nhập
  Hướng dẫn đăng ký license sử dụng
  Hướng dẫn nạp xu mua code
  -- aigato.vn --


Hãy đăng nhập để trả lời