Tổng hợp các lỗi thường gặp khi sử dụng auto • Muốn sử dụng auto tốt nhất nên tắt các chương trình diệt virus, windows denferder:
  -hướng dẫn tắt windows defender win 10 : link
  -hướng dẫn tắt windows defender win 7:link
  KhongNhanGiaLap0.PNG
  KhongNhanGiaLap0_.PNG

  Khắc phụ một số lỗi thường gặp khi auto không nhận ra giả lập:
  Lưu ý: đối với giải lâp LDPlayer CÁC BẠN CẦN CẤP QUYỀN AdministratorPHẢI MỞ GIẢ LẬP THEO THỨ TỰ trongLDMultiPlayer. link hướng dẫn

  Sau đây là các bước khắc phục auto không nhận ra giả lập:

  KhongNhanGiaLap1.PNG
  KhongNhanGiaLap2.PNG
  Hướng dẫn fix lỗi auto kết nối không thành công.!!

  KhongNhanGiaLap3.PNG
  KhongNhanGiaLap4.PNG
  KhongNhanGiaLap5.PNG
  KhongNhanGiaLap6.PNG

  Lỗi sai kích thước, cần chỉnh kích thước về 1067x600, DPI:240 : link thiết lập
  KhongNhanGiaLap7.PNG


Hãy đăng nhập để trả lời