Hướng dẫn tự đăng nhập • 1. Giao diện chính

  Tất cả thiết lập này cần thiết lập riêng cho từng cửa sổ game

  Check tự động đăng nhập để sử dụng tự đăng nhập
  Chế độ mặc định là Đăng nhập theo tài khoản được nhập
  Sau khi nhập thông tin: User,Pass, Server, Nhân vật, có tạo nhân vật hay không, bấm Lưu Tài khoản để lưu thay đổi
  1.png


  2. Đăng nhập theo danh sách
  Chọn chế độ Danh sách
  Mỗi cửa sổ game có một danh sách riêng
  Bấm Load file để load file tài khoản
  Nội dung file tài khoản xem ở mục 3.
  2.png


  3. File tài khoản
  File tài khoản là file .txt , mỗi dòng là 1 hoặc nhiều tài khoản có dạng chuẩn như sau:
  Cú pháp game Võ Lâm Max: id;pass;server;nhanvat

  6.png

  Đối với game Thiên Long Bát Bộ 2 VNG sẽ có thêm số môn phái cần tạo
  id;pass;server;nhanvat;taomonphai
  trong đó:

  • nhanvat= từ 1 đến 4 (4 nhân vật tối đa cho 1 accc)
  • taomonphai = từ 1 đến 7 tương ứng với: Thiếu Lâm, Nga Mi, Tiêu Dao, Võ Đang, Cái Bang, Thiên Sơn, Minh Giáo
   ( sẽ tạo nhân vật theo đúng phái trong trường hợp bật tính năng tạo nhân vật)

  Đối với game Kiếm Thế Origin VNG cũng sẽ có số môn phái cần tạo
  id;pass;server;nhanvat;taomonphai
  trong đó:

  • nhanvat= từ 1 đến 6 (6 nhân vật tối đa cho 1 accc)
  • taomonphai = từ 0 đến 12 (bỏ 4, do phái chưa ra mắt) tương ứng với: 0. Ngẫu nhiên, 1. Thiếu Lâm, 2. Thiên Vương, 3. Đườn Môn, 5. Nga Mi, 6. Thúy Yên, 7. Cái Bang, 8. Thiên Nhẫn, 9. Võ Đang, 10. Côn Lôn, 11. Minh Giáo, 12. Đoàn Thị
   ( sẽ tạo nhân vật theo đúng phái trong trường hợp bật tính năng tạo nhân vật)

  Mỗi dòng có một số kiểu khác để hỗ trợ nhập tài khoản nhanh hơn;
  pass và server có thể để khoảng trống (dấu cách) , thì dòng đó sẽ lấy pass, server ở dòng trên -> hỗ trợ trùng pass hoặc trùng server thì không cần gõ lại.
  6.png


  Hoặc mỗi id tạo nhiều nhân vật theo cách
  6.png


  4. Menu click phải

  Trạng thái tài khoản được hiển thị bằng màu (Xám ->chưa chạy, xanh lục -> đang chạy, xanh dương -> đã hoàn thành)
  Trạng thái được lưu vào file tài khoản mà bạn load lên sau khi thoát auto (Mỗi dòng thêm vào số sau cùng: 0 -> chưa chạy, 1 -> đang chạy, 2 -> đã hoàn thành)
  Bạn click phải để reset 1 account chọn, hoặc reset cả danh sách, hoặc chọn quản lý account -> mục 5.

  6.png


  5. Quản lý account

  Form này là form chung cho tất cả cửa sổ game
  Check tạo nhân vật, áp dụng cho tất cả tài khoản của tất cả cửa sổ game chạy theo chế độ danh sách.
  Giãn cách đăng xuất (s -> số giây), khi nhân vật online, cần giản cách số giây để logout ra đổi tài khoản khác -> nhằm hạn chế thay đổi acc quá nhanh.
  6.png


  6. Một số link hướng dẫn khác

  Hướng dẫn tổng quát
  Hướng dẫn đăng ký license sử dụng
  Hướng dẫn nạp xu mua code

  --aigato.vn--


Hãy đăng nhập để trả lời