Hướng dẫn xử lý windows defender chặn auto  • Nếu bạn chạy auto mà bị windows cảnh báo hoặc ngăn chặn, vui lòng làm theo các bước sau để cho phép auto chạy mà ko cần tắt windows defender
    Bài viết hướng dẫn thiết lập trên windows 10.

    Bước 1: Mở Virus & Thread proctection của windows
    Gõ chữ Virus &... trên thanh tìm kiếm của windows
    Nhấp vào Virus & Thread protection

    0.png

    Bước 2: Nhấp vào Virus & thread protection settings

    1.png

    Bước 3: Nhấp vào Add or remove exclusions

    2.png

    Bước 4: Nhấp vào Add Exclusion chọn Folder

    3.png

    Bước 5: Chọn thư mục Auto cho phép chạy và nhấp vào Select Folder
    Ví dụ dưới đây là thư mục auto Thiện Nữ

    4.png

    Bước 6: Ok, giờ bạn có thể chạy auto mà ko bị windows defender chặn.


Hãy đăng nhập để trả lời