Auto Thục Sơn - Các lưu ý khi dùng auto  • Ẩn game Khi ẩn game một số tính năng ko hoạt động được như chọn bán vật phẩm, Mời đội, chọn Phụ bản, chọn vào hoạt động Thiên Thư, khuyến cáo không ẩn game để auto hoạt động tốt nhất.

    Bán Vật phẩm Hiện tại chỉ bán 4 dòng trên cùng trên trang bán, nên kết hợp với tách để dọn túi trống bớt sẽ bán ok nhất. Và lưu ý ko để chuột trong màn hình game.

    Né skill Boss Tính năng này dùng joystick trong game để di chuyển, bạn hạn chế để chuột trong màn hình game làm ảnh hưởng tới hướng di chuyển.

    Mở game hơn 5 acc Đọc kỹ hướng dẫn tại: http://forum.aigato.vn/topic/34

    Mua auto Xem hướng dẫn tại: http://forum.aigato.vn/topic/19 và inbox fanpage đối với các giao dịch cần hỗ trợ cộng xu.


Hãy đăng nhập để trả lời