Auto TS Online - Hướng dẫn sử dụng tính năng tổ đội. • Chào mọi người!
  Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chụp ảnh và cắt ảnh tên các thành viên trong đội.
  Mục đích của việc cắt ảnh này là nếu có bị dis game, bị thoát ra đăng nhập lại thì auto dựa theo các ảnh đó để mời lại các thành viên vào đội.

  Đầu tiên các bạn thiết lập tổ đội trước và có đủ số thành viên trong team.
  Khi đã có đủ số thành viên trong đội, các bạn vào mục đội ngũ (như hình).

  ts_luuthanhvientodoi.png

  - Chọn thành viên để mời vào đội
  Ở auto, bạn bấm vào từng nút thêm để thêm chụp ảnh và cắt ảnh từng thành viên trong đội add_member.jpg
  Nếu muốn xóa ảnh thành viên nào đó, bạn bấm vào remove_member.jpg
  - Chọn đội trưởng
  ts_luudoitruong.png

  Vậy là xong phần cắt ảnh các thành viên trong đội.

  Lưu ý khi chạy các hoạt động có tổ đội:

  • Acc nào làm đội trưởng, các bạn chọn nút Mời vào đội và thiết lập số lượng thành viên ở tab Tổ đội
  • Các Acc thành viên, các bạn chọn nút Chấp nhận lời mời vào độicheck vào tên đội trưởng

Hãy đăng nhập để trả lời